References

 • Istarski domovi zdravlja
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Lang-International d.o.o.
 • K.R. Travel d.o.o.
 • Guidina d.o.o.
 • Olivari d.o.o.
 • Uniline d.o.o.
 • O-Tours d.o.o.
 • Udruga iznajmljivača grada Vodnjana
 • Udruga turističkih vodiča Istre i Kvarnera
 • TZ Bale
 • TZ Rovinj
 • Maistra d.d.
 • Istragrafika d.d.
 • NIT
 • HRT
 • TV Koper
 • Max Planck Gymnasium Ruesselsheim
 • OŠ Vidikovac, Pula
 • SŠ Zvane Črnja, Rovinj
 • SUH-Podružnica Pula